Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Krajský výbor KSS Žilina

 

KK KSS konaná dňa 12.4.2008 v Dome odborov v Žiline sa konala v ovzduší príprav na VI. zjazd KSS. Rozhodujúcu pozornosť KK KSS venovala vnútrostraníckym otázkam. Delegáti KSS vyslovili potrebu väčšej aktivity všetkým „ZO“ pri zapájaní sa do riešenia problémov občanov Žilinského samosprávneho kraja, predovšetkým aktívnym prístupom na verejných stretnutiach s občanmi a na zasadnutiach obecných a mestských zastupiteľstiev.

KK KSS konštatuje, že i napriek viditeľným záujmom súčasnej vládnej koalície riešiť zložitú situáciu občanov, je ešte veľa ľudí ktorí neraz doslova živoria a sú v biede ohrozujúcej život. Z uvedeného dôvodu KK KSS odporúča, aby KSS v nasledujúcich voľbách zmenila heslo ktoré by bolo bližšie k obyčajným ľuďom práce a umu. KK KSS považuje za jednu z rozhodujúcich úloh pre najbližšie obdobie prácu s mládežou. Dať jej v strane miesto, ktoré jej právom náleží, lebo v nej je budúcnosť KSS ale i celej spoločnosti. KK KSS víta a plne podporuje záver vytvoriť v SR jednu štátnu zdravotnú poisťovňu. Pre riešenie nezamestnanosti a zvýšenie životnej úrovne ako rozhodujúcu úlohu považuje obnovenie priemyselnej výroby pre obranu zvrchovanosti SR.

KK KSS pri posudzovaní medzinárodnej politiky je proti separatistickým snahám vývoja akým sa v poslednom období prezentovali krajiny EU pri uznávaní samostatnosti Kosova. KK KSS orientuje spoluprácu s KSČM a v rámci medzinárodnej spolupráce KSS aj medzi ľavicovými stranami v Európe ako pozorovateľ SEĽ. Za účinné pre politickú scénu v SR považuje nevyhnutné spájanie ľavicovo zmýšľajúcich subjektov, nie separatizmus ktorý bráni dosiahnutiu lepších výsledkov.

KK KSS odmieta nálepkovanie jej činnosti a programu rôznymi prívlastkami pravicových síl. Sme stranou ktorá plne rešpektuje demokratické princípy a kritiku, chápe ako nástroj demokracie a nie ako spôsob odstránenia iných názorov ako to preukázali predstavitelia, ktorí nás nálepkujú a samotní konajú ako diktátori.  

KK KSS vyhlasuje, že prvoradou úlohou komunistov v Žilinskom samosprávnom kraji je a bude predovšetkým dôstojný život všetkých ľudí nášho kraja. Bezproblémové získavanie práce, dôstojnej odmeny za prácu, vytvorenie podmienok pre život a bývanie mladých ľudí. Vzájomná úcta a dôstojnosť generácií, ako i dôchodcov, ktorí sa rozhodujúcou úlohou pričinili o to čo Slovensko tvorí krásnou krajinou.

Delegáti za predsedu KV KSS opätovne zvolili RSDr. Michala Kotiana a plénum KV KSS v zložení: Pavol Malík, Milan Čavajda, Paľko Zlatko, RSDr. Ján Gregor, Ing. Vladimír Cisár, Mgr. Patrik Fúzak, Jaroslav Šinko, Jozef Kvašňovský, Peter Lacko, Viliam Šuster, Janka Banská, Ján Ďurajka, Mgr. Marie Gmiterová, Ing. Ján Kresánek. Ďalej zvolili 23 delegátov a 1 náhradníka  na VI. zjazd KSS.     

TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok